Amway Polska Sp. z o. o. – tai pasaulio tiesioginio pardavimo lyderio Alticor Corporation atstovybė. Amway Polska įkurta 1992 m. lapkričio mėnesį ir nuo to laiko tarp šios srities įmonių mūsų šalyje užima lyderio poziciją.

Amway Polska turi savo buveinę Varšuvoje, kur yra įmonės biuras. Bendradarbiaujame su moderniu sandėliu Pruškove (Pruszków), priklausančiu įmonei Access Business Group. Amway Polska biuras ir Acess Business Group sandėlis veikia taip, kad kuo geriau teiktų pagalbą su įmone bendradarbiaujantiems Verslininkams vystant jų komercines įmones ir Pastoviems Klientams Plius patogiai apsirūpinant Amway produktais.

Amway Polska taip pat atstovauja įmonei Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Amway Polska biuras aptarnauja šių šalių pastovius įmonės klientus.