Įsigaliojimo data: 13.02.2012

Amway – Pareiškimas dėl tinklapio lankytojų privatumo (Europa)

Šiame Pareiškime dėl tinklapio lankytojų privatumo aprašoma, kaip „Amway GmbH“ ir tam tikros su Amway susijusios bendrovės, įskaitant Amway Polska Sp. z.o.o., Pulawska g. 366a, Varšuva (toliau kartu – Amway), naudoja asmens duomenis, surinktus arba gautus iš šio tinklapio (toliau – Tinklapis) lankytojų (toliau – Lankytojai). Jame nušviečiama, kaip mes galime rinkti ar gauti Jūsų asmens duomenis, kokios rūšies asmens duomenis galime rinkti, kaip mes naudojame, dalinamės ir saugome šiuos duomenis, kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite kreiptis į mus mūsų privatumo praktikos klausimais. 

Dėl tolesnės informacijos, kaip mes galime rinkti ir naudoti kitų asmenų, ne Tinklapio lankytojų, asmens duomenis, prašome skaityti:

  • mūsų ABO/Nario privatumo politiką – jeigu Jūs esate Amway verslo savininkas (angl. Amway Business Owner, toliau – ABO) arba Narys (kurioje yra informacija apie tai, kaip mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs prisijungiate prie Tinklapio kaip ABO arba Narys); arba
  • mūsų Pirkėjų privatumo politiką – jeigu Jūs esate Amway pirkėjas (kuri apima informaciją apie tai, kad mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs prisijungiate prie Tinklapio kaip Pirkėjas). 

Spustelėkite šias nuorodas, kad patektumėte į atitinkamą skiltį tiesiogiai:

Kaip mes galime rinkti arba gauti asmens duomenis iš Jūsų 
Kokios rūšies asmens duomenis mes galime rinkti 
Kaip mes naudojame surinktus asmens duomenis 
Kaip mes galime dalintis asmens duomenimis
Tarptautiniai duomenų perdavimai 
Kaip mes saugome asmens duomenis 
Nuorodos į kitus tinklapius 
Šios privatumo politikos atnaujinimas
Jūsų teisės
Kaip su mumis susisiekti

Kaip mes galime rinkti arba gauti asmens duomenis iš Jūsų 

Jūs naudojant Tinklapį Amway gali rinkti arba gauti Jūsų asmens duomenis iš Jūsų įvairiais būdais.

Jūs galite pasirinkti pateikti savo asmens duomenis ir kitą informaciją mums per įvairius ryšių kanalus, pateiktus Tinklapio puslapyje „Kreipkitės į mus“, pavyzdžiui, Amway el. pašto adresais, telefonų numeriais arba internetinėse formose.

Mes galime naudoti slapukus ar panašias technologijas, kad surinktume tam tikrą Tinklapio naudojimo informaciją, kai Jūs prisijungiate prie Tinklapio, jį žiūrite ar naudojate. Slapukas yra duomenų rinkmena, atsirandanti kompiuteryje arba mobiliajame prietaise, kai šie yra naudojami apsilankymo tinklapiuose tikslais. Slapukai gali būti naudojami daugeliui tikslų, taip pat ir siekiant sekti vartotojo pasirinkimus ir lankomus tinklapius. Jūs galite išjungti slapukus savo naršyklės nustatymuose (pvz. funkcijos „Parinktys“ arba „Interneto nustatymai“ Jūsų naršyklėje). Tačiau pažymėtina, jog kai kurios Tinklapio funkcijos gali nefunkcionuoti tinkamai, jeigu Jūs išjungiate slapukų naudojimą.

Kokios rūšies asmens duomenis mes galime rinkti

Per Tinklapio puslapyje „Kreiptis į mus“ esančius ryšio kanalus mes galime rinkti Jūsų kontaktinius duomenis, t.y. Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir fakso numerį. Be to, Jūs galite pats pateikti kitus duomenis, susijusius su Jumis Jūsų paklausimų ir komentarų atžvilgiu. Tačiau mes raginame Jus nepateikti daugiau savo asmens duomenų nei mums reikia tam, kad galėtume pateikti atitinkamą atsakymą į Jūsų paklausimus ar komentarus. Ypač nepateikite jokių asmens duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungoje arba duomenis apie Jūsų sveikatą, lytinį gyvenimą ar teistumą. 

Kaip mes naudojame surinktus asmens duomenis 

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis (i) nagrinėdami Jūsų komentarus ar paklausimus; (ii) Tinklapio tobulinimui, įskaitant vartotojų patirties ribų išplėtimą (iii) problemų su mūsų serveriais diagnozavimui.

Kaip mes galime dalintis asmens duomenimis

Amway neparduoda, nenuomoja Jūsų asmens duomenų ir jais neprekiauja. Amway gali dalintis Jūsų asmens duomenimis tik su:

  • Amway grupės subjektais, kuriems yra pagrįstai būtina arba pageidautina atskleisti asmens duomenis; 
  • Tretiesiems asmenims-paslaugų teikėjams Tinklapio priežiūros tikslais. Šiems tretiesiems asmenims-paslaugų teikėjams neleidžiama naudoti Jūsų asmens duomenų savais tikslais); ir 
  • Valdžios institucijoms ar kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikalauja įstatymai arba tai yra pagrįstai reikalinga siekiant apsaugoti kitus asmenis ar mus pačius bei kitų asmenų ar mūsų teises ir turtą. 

Tarptautiniai duomenų perdavimai

Mes galime perduoti apie Jus surinktus asmens duomenis su Amway susijusioms bendrovėms į kitas šalis, nei šalis, kurioje tokie duomenys buvo iš pradžių surinkti. Tokių šalių įstatymai gali nenumatyti to paties lygio duomenų apsaugos, kaip šalies, kurioje Jūs iš pradžių pateikėte duomenis, įstatymai. Perduodami Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, mes apsaugosime tokius duomenis kaip numatyta Privatumo pareiškime ir pagal taikomus įstatymus.

Kaip mes saugome asmens duomenis 

Mes turime atitinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, skirtas Jūsų pateiktų asmens duomenų apsaugai nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, atskleidimo ar naudojimo. 

Nuorodos į kitus Tinklapius

Tinklapyje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų tinklapius, kurių informacija ir privatumo praktika skiriasi nuo mūsų. Mes neatsakome už tokių trečiųjų asmenų naudojamą informaciją ar privatumo praktiką. Raginame Jus perskaityti visų trečiųjų asmenų tinklapių privatumo pareiškimus prieš naudojant tokius tinklapius ar pateikiant kokius nors asmens duomenis ar bet kurią kitą informaciją tokiuose tinklapiuose ar per juos.

Šios privatumo politikos atnaujinimas

Amway pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šį Tinklapio lankytojų privatumo pareiškimą. Jeigu mes pakeisime šį Tinklapio lankytojų privatumo pareiškimą, mes atnaujinsime įsigaliojimo datą ir pakeitimai galios nuo jų paskelbimo. Raginame reguliariai peržiūrėti Tinklapio lankytojų privatumo pareiškimą. 

Jūsų teisės

Jūsų teisės pagal taikomus įstatymus gali apimti prieigą prie mūsų tvarkomų asmens duomenų apie Jus, teisę reikalauti pataisyti, ištrinti arba užblokuoti tokius asmens duomenis ir teisę prieštarauti tam tikrų duomenų tvarkymo veiklai. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turite pateikti raštišką prašymą žemiau nurodytu adresu

Kaip su mumis susisiekti

Jeigu turite pastabų ar klausimų dėl šio Pareiškimo dėl tinklapio lankytojų privatumo, norėtumėte atnaujinti informaciją apie save arba pasinaudoti savo teisėmis, galite kreiptis į mus el. paštu: amway_pl@amway.com. Jūs taip pat galite parašyti adresu: Amway Polska Sp. z.o.o., Pulawska g. 366a, Varšuva, Lenkija.