Amway - Specialios sąlygos ABO Asmeniniam mažmeniniam tinklapiui arba Narių asmeniniam puslapiui 

Be bendrų “Tinklapio naudojimo sąlygų", specialios sąlygos taikomos ABOs/Nariams + jų Asmeninio mažmeninės prekybos tinklapio (ABOs) arba Asmeninio puslapio naudojimui (Nariams +) (toliau – Asmeninė skiltis) svetainėje www.amway-lithuania.com (toliau – Amway tinklapis). Daugiau informacijos kaip sukurti Asmeninę skiltį, rasite čia [insert link to further information on how to set up a personalized page / section].

1. Savęs ir savo Amway verslo pristatymas/ Jūsų asmeninė skiltis

Asmeninė skiltis siūlo Jums galimybę pristatyti Jūsų Amway verslą pasirinktai auditorijai.

Tik Jūs esate atsakingas už tai, kad visa informacija ir medžiaga, kurią Jūs skelbiate savo Asmeninėje skiltyje (toliau – Asmeninė skiltis) atitiktų (i) Amway elgesio taisykles (angl. Amway Rules of Conduct); (ii) Amway politikas (angl. Amway Policies) ir (iii) visus taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, įskaitant be apribojimų intelektinę nuosavybę, e-verslą, duomenų apsaugą, rinkodarą ir internetinę nuotolinę prekybą reglamentuojančius įstatymus.

2. Atsakomybė už Asmeninės skilties turinį

Amway nekontroliuoja Asmeninės skilties turinio ir atsisako bet kokios atsakomybės už Asmeninės skilties turinį. Tačiau Amway pasilieka teisę peržiūrėti, pašalinti, užblokuoti arba keisti Asmeninės skilties turinį bet kuriuo metu, dėl pagrįstų priežasčių ir be išankstinio pranešimo ABO/Nariui +.

Jūs sutinkate atlyginti Amway ir su ja susijusioms bendrovėms bet kokią žalą ir apsaugoti nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su Jūsų šių Sąlygų pažeidimu ar Asmeninės skilties naudojimu. 

3. ABO „Asmeninių parduotuvių“ naudojimas AMWAY produktams ir paslaugoms

ABOs gali naudoti Asmeninę skiltį, kad suteiktų savo pirkėjams (toliau – Pirkėjai) informaciją bei platformą užsisakyti Amway produktus ir paslaugas svetainėje www.amway-lithuania.com (toliau – Asmeninė parduotuvė). Pabrėžiame, kad Asmeninės parduotuvės nėra prieinamos Nariams +.

Bet kokia informacija apie Amway produktus ir paslaugas, kurią Jūs pateikiate Asmeninėje parduotuvėje, turi atitikti oficialią Amway informaciją, kuri negali būti keičiama be išankstinio raštiško Amway sutikimo.

Jums prisijungus prie svetainės www.amway-lithuania.com, būsite informuoti apie visus Pirkėjų prašymus, pateiktus per Jūsų Asmeninę parduotuvę.

Amway rekomenduoja susisiekti su savo Pirkėju (-ais) per pagrįstą laikotarpį ir pateikti privalomą pasiūlymą produktams arba paslaugoms, kuriuos Pirkėjas įdėjo į savo internetinį pirkinių krepšelį. Tokiame pasiūlyme turi būti ši minimali informacija:

(a) Tikslus Jūsų Pirkėjo prašomų produktų ar paslaugų pavadinimas; 
(b) Tiksli produktų kaina taikoma valiuta;
(c) Prašomų produktų ar paslaugų kiekis;
(d) Bendras užsakymo kiekis, įskaitant visus kainos komponentus (pvz., produkto (-ų) arba paslaugos (-ų) kaina, taikomi mokesčiai, pvz., PVM, pristatymo mokestis ir t.t.).
(e) Su mokėjimu ir pristatymu susijusi informacija.

Gali būti teisėtai Jūsų paprašyta pateikti Pirkėjui raštu informaciją apie kai kurias jo kaip pirkėjo teises, pvz., teisę atsisakyti užsakymo per tam tikrą laikotarpį (remiantis taikomais įstatymais), ir kitą informaciją, pvz., vardą, pavardę ir adresą, kontaktinę informaciją, informaciją apie Jūsų bendrovę ir t.t.

Įsidėmėkite: Jūsų Pirkėjo užsakymas (-ai) nebus pateiktas (-i) Amway tiesiogiai. Jūs pats privalote vykdyti užsakymą (-us) ir pateikti produktus ar paslaugas savo Pirkėjams.